Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen


Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.


ACTIVITEITEN VISUMSECTIE AMBASSADE VAN BELGIË IN ADDIS ABEBA


Gelieve er rekening mee te houden dat het bezitten van een geldig visum niet betekent dat u automatisch het Belgisch grondgebied mag betreden. De ultieme beslissing hierover ligt bij de grenscontrole en zal afhankelijk zijn van de op dat moment geldende maatregelen.

Om uw visumaanvraag in te dienen, dient u een afspraak te maken met de externe dienstverlener voor visums, TLS. Nieuw adres: 6e verdieping Intercontinental Addis Hotel New business complex building, Kazanchis area, Addis Abeba, Ethiopië

Voor u naar het TLS Application Center gaat, dient u uw aanvraagformulier online in te vullen via visaonweb.diplomatie.be

Houders van diplomatieke- of dienstpaspoorten die op officiële missie vertrekken en familieleden van EU-burgers zijn steeds welkom om hun aanvraag in te dienen bij de Belgische Ambassade zelf. Openingsuren: Maandag tot donderdag, 9u tot 12u, na afspraak.


Wie kan een visumaanvraag voor België of Luxemburg indienen in Addis Abeba:

  • Ethiopische onderdanen
  • Buitenlandse onderdanen die resident zijn in Ethiopië
  • Onderdanen van Djibouti die een visum langverblijf (type D) wensen aan te vragen
  • Eritrese vluchtelingen die als dusdanig geregistreerd zijn in Ethiopië. Opgelet: om een visumaanvraag te kunnen indienen dienen zij te beschikken over een Eritrees paspoort of een ‘Emergency Travel Document’ (ETD) die door het Ethiopische Agency for Refugee and Returnee Affairs (ARRA) wordt uitgereikt aan vluchtelingen die geregistreerd zijn bij UNHCR.
  • Eritreeërs die resident zijn in Soedan


Andere categorieën dienen hun visumaanvraag in bij de respectievelijk bevoegde Ambassades of Consulaten. Onder anderen:

  • Onderdanen van Djibouti die een visum C wensen aan te vragen, dienen zich te wenden tot de Franse Ambassade in Djibouti
  • Familieleden van Somalische vluchtelingen en subsidiair beschermden in België, dienen zich te wenden tot de externe dienstverlener TLS in Nairobi (Kenia)


Aanvragers voor een visum lang verblijf (D-visum) dienen onder andere een medisch certificaat voor te leggen. De Ambassade van België erkent certificaten van de volgende medische centra:


Informatie over GDPR