Ambassade van België in Ethiopië
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht formulier voor reizen naar België 

Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kan dit formulier hier invullen.

 

ACTIVITEITEN VISUMSECTIE AMBASSADE VAN BELGIË IN ADDIS ABEBA

In lijn met de Europese aanbevelingen, de beslissing van de Belgische autoriteiten en de lokaal geldende sanitaire maatregelen, blijft de Ambassade in Addis Abeba gesloten voor alle visumaanvragen in verband met niet-essentiële reizen.

Vanaf 10/09/2020 zal de visumsectie enkel visumaanvragen voor de volgende categorieën van reizigers kunnen aanvaarden:

1. Gezinsleden (echtgenoot, wettelijke partner, kinderen onder 21 jaar oud, ouders ten laste) die een EU-burger of een burger van geassocieerde Schengenlanden vergezellen of vervoegen;

2. Personen die naar België reizen voor dringende gezinsredenen, zoals:

 • Bezoeken aan een echtgenoot/note of partner
 • Reizen in het kader van co-ouderschap
 • Het bijwonen van een begrafenis van een familielid in de eerste of tweede graad
 • Het bijwonen van een huwelijk van een familielid in de eerste of tweede graad

Toeristische reizen of niet-dringende familiale bezoeken zijn niet toegestaan.

3. Personen die naar België willen reizen in het kader van hun studies of met een gastovereenkomst voor onderzoek;

4. Diplomaten in functie, personeel van internationale organisaties, militairen en humanitaire hulpverleners bij de uitoefening van hun functie. Ook personen uitgenodigd door een internationale organisaties en wiens aanwezigheid fysiek nodig is voor het goed functioneren van deze organisaties, vallen onder deze categorie;

5. Professionele sporters en hun professionele entourage;

6. Personen die een activiteit in loondienst of een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (arbeidsvergunning, geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn);

7. Transitpassagiers; 

8. Professionele verplaatsingen van zeevaarders;

9. Verplaatsingen om humanitaire redenen, zoals het verkrijgen van dringende medische hulp;

10. Dossiers in het kader van gezinshereniging.

Alle overige categorieën van reizigers kunnen tot nader order nog geen visumaanvragen indienen.

Afhankelijk van het verloop van de COVID-epidemie in België, Europa, maar ook elders, kunnen deze categorieën van toegelaten reizigers mogelijk herzien worden. 

Gelieve er rekening mee te houden dat het bezitten van een geldig visum niet betekent dat u automatisch het Belgisch grondgebied mag betreden. De ultieme beslissing hierover ligt bij de grenscontrole en zal afhankelijk zijn van de op dat moment geldende maatregelen.

Onderdanen van niet-EU landen die niet visumplichtig zijn of personen die reizen met een visum uitgereikt vóór 18 maart 2020, moeten reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest kan bij de Ambassade aangevraagd worden.

Om uw visumaanvraag in te dienen, dient u een afspraak te maken met de externe dienstverlener voor visums, VFS (www.vfsglobal.com/belgium/ethiopia/index.html of +251 960437204). Nieuw adres: 1st Floor, Haimi Apartment Hotel Bole Sub City, 03 Woreda.

***

ALGEMENE INFORMATIE

Sinds november 2018, loopt de procedure voor het aanvragen van een visum voor België en Luxemburg via de externe dienstverlener VFS Global Services.

 • Alle informatie over de nieuwe procedure voor België en Luxemburg vindt u op de website www.vfsglobal.com/belgium/ethiopia/index.html of per telefoon +251 960437204.
 • Voor u naar het VFS Application Center gaat, vergeet dan niet uw aanvraagformulier online in te vullen: https://visaonweb.diplomatie.be/.
 • (NIEUW) Adres van het VFS Application Center: 1st Floor, Haimi Apartment Hotel Bole Sub City, 03 Woreda, Addis Ababa.
 • Openingsuren van het VFS Application Center: maandag tot vrijdag, 8u tot 15u (op afspraak).

Houders van diplomatieke- of dienstpaspoorten die op officiële missie vertrekken zijn steeds welkom om hun aanvraag in te dienen bij de Belgische Ambassade. Openingsuren: Maandag tot donderdag, 9u tot 12u.

Wie kan een visumaanvraag voor België of Luxemburg indienen in Addis Abeba:

 • Ethiopische onderdanen
 • Buitenlandse onderdanen die resident zijn in Ethiopië
 • Onderdanen van Djibouti die een visum langverblijf (type D) wensen aan te vragen
 • Eritrese vluchtelingen die als dusdanig geregistreerd zijn in Ethiopië
 • Eritreeërs die resident zijn in Soedan

Andere categorieën dienen hun visumaanvraag in bij de respectievelijk bevoegde Ambassades of Consulaten. Onder anderen:

 • Onderdanen van Djibouti die een visum C wensen aan te vragen, dienen zich te wenden tot de Franse Ambassade in Djibouti
 • Familieleden van Somalische vluchtelingen en subsidiair beschermden in België, dienen zich te wenden tot de externe dienstverlener TLS in Nairobi (Kenia)

Aanvragers voor een visum lang verblijf (D-visum) dienen onder andere een medisch certificaat voor te leggen. De Ambassade van België erkent certificaten van de volgende medische centra: